Bdssaigon.net – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã sử dụng Bdssaigon.net!

Dịch vụ được cung cấp bởi Bdssaigon.net

Vận hành bởi Công ty TNHH Chinh Chu Land.

320 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp HCM.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng và luôn cải tiến nên có thể áp dụng các điều khoản bổ sung.

Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ bổ sung và trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn đồng ý sử dụng.

I/ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ:

• Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo những gì được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ có sai phạm.

• Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

• Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác.

II/ TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU THÀNH VIÊN VÀ SỰ BẢO MẬT

a.Tài khoản của bạn

• Khi sử dụng dịch vụ Bdssaigon.net, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để đăng ký 1 tài khoản. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng Bdssaigon.net. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ…. là những thông tin sẽ giúp Bdssaigon.net phục vụ bạn tốt nhất!

• Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể liên hệ cho bạn, chúng tôi có quyền chối phục vụ, mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Bdssaigon.net.

• Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Bdssaigon.net sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

• Bạn đồng ý thông báo ngay cho Bdssaigon.net về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Bạn hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Bdssaigon.net không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định.

b. Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của Bdssaigon.net.

• Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Bdssaigon.net. Bạn không được có những hành động, việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Bdssaigon.net cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi.

• Xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Bdssaigon.net ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo hotline: 094.8899.222. hoặc email: [email protected].

• Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị Bdssaigon.net.

c. Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

• Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

• Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa.

• Bdssaigon.net cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

• Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

d. Trách nhiệm của Ban quản lý Bdssaigon.net:

• Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký đối với cá nhân, tham gia Thuê và cho thuê bất, bán và mua bán bất động sản, cung ứng dịch vụ trên Bdssaigon.net.

• Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin trên website Bdssaigon.net cho phép, tổ chức, cá nhân tham gia  thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

• Lưu giữ thông tin đăng ký của các cá nhân đăng ký tham gia Bdssaigon.net và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin.

• Triển khai và hợp tác với các đối tác Khách hàng trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Bdssaigon.net.

e. Quyền của thành viên :

• Được miễn phí Thành viên. Phí Tài khoản được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Bdssaigon.net, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Bdssaigon.net.

• Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, đăng tin và các giao dịch của mình trên Bdssaigon.net. Đóng góp ý kiến cho Bdssaigon.net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Bdssaigon.net.

g. Nghĩa vụ của Thành viên:

• Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Bất động sản, tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng. Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo.

• Thông báo kịp thời cho Bdssaigon.net  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời. Cung cấp cho Bdssaigon.net và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng bất động sản mà thành viên cung cấp.

•  Không sử dụng dịch vụ của Rento vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Bdssaigon.net.

II/ NGUYÊN TẮC

• Bản Điều khoản này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên của Bdssaigon.net (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động thuê và cho thuê , bán và mua bán bất động sản, cung ứng dịch vụ thông qua website Bdssaigon.net.

• Các Thành Viên, cá nhân tham gia giao dịch trên Bdssaigon.net có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Điều Khoản.

• Tất cả các nội dung trong Bản điều khoản này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Bdssaigon.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung trong điều khoản của Bdssaigon.net.

• Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi.

• Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng.

• Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

• Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.